Lokaler vi förvaltar

Kv. Distributören 10 färdigställt nov 2018.

Kv. Slånbäret 3, Slånbärsgatan 10 Västerås. Kontors- och lokalfastighet på 836m².

KV Backa 192:7, V Aröds Industriväg 56 Göteborg. Kontors- och lokalfastighet på 753m².

Kv. Pluggen 4, Förrådsgatan 41 Mariestad. Tomt för byggnation 3-6.000m² LOA.

Kv. Bonaren 7, Fredsgatan 54 Tibro. Kontors- och lokalfastighet på 734m².