Lokaler på gång

Industrilokal Pilängen Örebro

Helix uppför i egen regi under 2018 en nyproducerad industrilokal på Krangatan, Örebro. Lagerytan blir ca 2.565m² och kontorsyta i två plan på totalt 400m²

Hyresgäst är Curant Trading AB.