Lokaler på gång

Radiator VVS Uppsala

Lokal på Söderforsgatan 11 inköpt för inflyttning våren 2022.

Radiator VVS Sundsvall

Helix bygger i egen regi ny kontorslokal till Radiator VVS AB, Linköpingsvägen 4, Sundsvall.