Lokaler på gång

Kv. Trucken 1

Helix bygger i egen regi ny kontorslokal till Radiator VVS AB, Linköpingsvägen 4, Sundsvall.