Lokaler på gång

Radiator VVS Härnösand

Helix bygger i egen regi ny kontorslokal till Radiator VVS AB, Ådalsvägen, Härnösand. (A40.3-01)

Radiator VVS Mariestad/Skövde

Nytt kontor/lager 762m² LOA till Radiator VVS AB Mariestad/Skövde.

Linköpingsvägen 4

Helix bygger i egen regi ny kontorslokal till Radiator VVS AB, Linköpingsvägen 4, Sundsvall.