Bostäder på gång

Bantorget

Helix ska bygga 52 hyreslägenheter på Bantorget, Mariestad. Projektet kommer att söka investeringsstöd för att hålla en lägre hyresnivå. Prel. byggstart våren 2020.

November 2019. Totalentreprenör Peab Sverige AB. Inflyttning hösten 2021.

Kv. Stjärnvalvet 2

Örebro Kommun har beviljat positivt planbesked och kan nu påbörja detaljplanearbetet.

Kv. Giffeln 2

Helix har utav Örebro kommun 2017-05-11 tilldelats för bostäder en markanvisning-förstudie-på fastigheten Giffeln 2, Örebro. Tomten är på ca. 8.756m². Bettorp är en stadsdel i norra delen av Örebro.
På fastigheten kommer vi att nyproducera 68 hyresrätter. Byggstart vintern 2019. Investeringsstöd från Länsstyrelsen är nu beviljat.
Angränsande områden är Hagaby, Ringstorp och Lillån.

Oktober 2019: Totalentreprenör Asplunds Bygg Örebro. Inflyttning sommaren 2021.