Bostäder på gång

Bantorget

Helix ska bygga 52 hyreslägenheter på Bantorget, Mariestad. Projektet kommer att söka investeringsstöd för att hålla en lägre hyresnivå. Prel. byggstart våren 2020.

Kv. Stjärnvalvet 2

Örebro Kommun har beviljat positivt planbesked och kan nu påbörja detaljplanearbetet.

Kv. Giffeln 2

Helix har utav Örebro kommun 2017-05-11 tilldelats för bostäder en markanvisning-förstudie-på fastigheten Giffeln 2, Örebro. Tomten är på ca. 8.756m². Bettorp är en stadsdel i norra delen av Örebro.
På fastigheten kommer vi att nyproducera 68 hyresrätter. Byggstart vintern 2019. Investeringsstöd från Länsstyrelsen är nu beviljat.
Angränsande områden är Hagaby, Ringstorp och Lillån.