Bostäder på gång

Kv. Stjärnvalvet 2

Kv. Stjärnvalvet 2, Örebro, är idag en kontors- och lagerfastighet. Vi håller för närvarande på med en ansökan om detaljplaneändring av fastigheten till bostäder. Om en tid kanske ett 60-tal bostäder i olika storlekar kan vara en möjlighet här.

Kv. Giffeln 2

Helix har utav Örebro kommun 2017-05-11 tilldelats för bostäder en markanvisning-förstudie-på fastigheten Giffeln 2, Örebro. Tomten är på ca. 8.756m². Bettorp är en stadsdel i norra delen av Örebro.

På fastigheten kommer vi att nyproducera 68 hyresrätter. Byggstart senare delen på 2018.

Angränsande områden är Hagaby, Ringstorp och Lillån.