Bostäder vi byggt

Nedan följer ett urval på de bostäder vi byggt:

Ringgatan 15 Örebro.
Kontorsfastighet i centralt läge som omvandlades till bostäder.

Brf Åbrodden Örebro.
55 lägenheter och 3 lokaler som producerades 2015-2016.